maC-Tar: Marques d'àmfores del Conventus TARraconensis

Direcció

El projecte CITA.cat actualment està dirigit des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per:

Cèsar Carreras Monfort
Universitat Autònoma de Barcelona

en col·laboració amb amb l’IEC sota la coordinació de:

Josep Guitart i Duran
Institut d’Estudis Catalans –

Aquest projecte CITA.cat forma part d’un projecte major titulat “Corpus Internationale des Timbres Amphoriques” dirigit per la Unio Academique Internationale (UAI) sota la direcció de: Y. Garlan (1993-2003); Y. Garlan (marques gregues) i J. Remesal Rodríguez (marques llatines) (2003- )

Inicialment va ser l’IEC, de la mà de Josep Guitart, que es va adscriure a aquest projecte de l’UAI, i en una primera etapa del projecte en els anys 1996-1997, la direcció la composàvem:
Josep Guitart Duran; Montserrat Comas Solà; Manuel Mundó Marcet.

Seguidament, durant el Trienni 2008-2010, l’havien dirigit conjuntament un Comitè composat per: Manuel Mundó Marcet, Josep Guitart Duran, César Carreras Monfort, Montserrat Comas Solà. Posteriorment, 2011-2017, l’havia dirigit en Josep Guitart Duran amb la col·laboració de Cèsar Carreras Monfort.

Així doncs, el projecte ja perdura des de fa més de 20 anys en una recerca bàsica en els fons de Museus per tal de publicar les marques i terrisseries d’àmfores de les ciutats romanes del Conventus Tarraconensis. Aquesta recerca té una voluntat de continuïtat amb l’objectiu de completar la publicació en un futur proper de totes les marques i terrisseries de l’actual territori de Catalunya.