maC-Tar: Marques d'àmfores del Conventus TARraconensis

Publicacions

Volums publicats

Carreras Monfort, Cèsar; López Mullor, Albert; Guitart Duran, Josep (eds.) (2013): Barcino II. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Col·lecció: Corpus international des timbres amphoriques, 18.

Carreras Monfort, César; Guitart Duran, Josep (ed.)(2009): Barcino I: marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona (Barcino). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. 176 p. Col·lecció Corpus International des Timbres Amphoriques, 15. [Volum 15 de la col·lecció internacional i el segon llibre del projecte de l’IEC]

Comas Solà, Montserrat (1997) Baetulo: les marques d’àmfora. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Museu de Badalona, 1997. 143 p. Col·lecció: Corpus International des Timbres Amphoriques; 2


 

Articles

Berni, Piero «Novedades de epigrafía anfórica en el Baix Llobregat» A: V. Martínez Ferreras (ed.). La difusión comercial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior Tarraconensis (s. I a.C. – I. d.C.).Archaeopress Roman Archaeology, 4. Oxford , pp.55-66.

Carreras Monfort, Cèsar (2015) «Novedades en torno a la producción y distribución de las ánforas del Ager Barcinonensis (El Baix Llobregat)». A: V. Martínez Ferreras (ed.). La difusión comercial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior Tarraconensis (s. I a.C. – I. d.C.).Archaeopress Roman Archaeology, 4. Oxford , pp. 67-78

Carreras Monfort, Cèsar; Berni, Piero «Les marques d’àmfora», A: Járrega, R; Prevosti, M. (ed.) Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona. Tarragona, pp. 185-194.